Volver ao contido

Guía do imposto

Os impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, ven regulado no Real Decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, polo cal se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, e no Real Decreto 828/1995, de 29 de maio, polo cal se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

A pesar do seu tratamento unitario nunha soa norma, contén en realidade tres impostos diferentes: