Volver ao contido

Normativa asociada Normativa asociada

Atrás

VALORES 2023: Orde HFP/1259/2022, do 14 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte