Volver ao contido

Normativa asociada Normativa asociada

Atrás

VALORES 2022: Orde HFP/1442/2021, do 20 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

VALORES 2022: Orde HFP/1442/2021, do 20 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

Data publicación

24/12/2021

Tipo de disposición

Orde

Estado

Vixente

Orixe

Estatal