Volver ao contido

Anexo 4, tasa de venda de bens da lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da comunidade autónoma de Galicia. (D.O.G. Núm. 240 de 11 de decembro de 2003).

ANEXO 4
TAXA DE VENDA DE BENS
Código Descrición Tarifa
33.01.00 Venda de libros oficiais de levanza obrigatoria que non teñan tarifa específica 4,87
     
33.02.00 Venda de talonarios de inspeccións industriais 4,87
     
33.03.00 Venda de libro de mantemento de instalacións frigoríficas, aparellos de presión GLP, guindastres, calefacción, climatización, rexistro de procesos industriais. 9,61
     
33.04.00 Venda de libros de control sanitario de piscinas de uso colectivo 10,93
     
33.05.00 Venda do libro Diario de mergullo 3,57
     
33.06.00 Venda do libro rexistro de contaminantes, instalacións de combustión e rexistro de produtores de residuos tóxicos e perigosos 9,61
     
33.07.00 Venda ou subscrición do Diario Oficial de Galicia.  
33.07.01 Exemplar en papel 0,94
33.07.02 Subscrición anual en papel en galego ou castelán 150,74
  Este prezo inclúe os CD-ROM correspondentes ó período subscrito, sempre que o subscritor así os solicite ó formaliza-la subscrición.  
33.07.06 CD-ROM dos anos anteriores ó que corre (por cada ano) 90,53
     
33.08.00 Venda de papel numerado para uso das corporacións locais (por cada folla) 0,066570

Data publicación

11/12/2003

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Ordenación

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica