Volver ao contido

Oficinas xestoras para taxas e prezos

A continuación ofrecense un listado cos códigos de Consellería e Servizos para poder consultar a regulamentación sobre Taxas e Prezos.

 

CÓDIGOS DE CONSELLERÍAS E SERVIZOS

04 Presidencia, Xustiza e Deportes

01 Secretaría  
04 Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia  
05 Secretaría Xeral de Emigración  
06 Secretaría Xeral para o Deporte  
07 Axencia Turismo de Galicia OA    
08 Secretaría Xeral de Medios  
09 Emerxencias  
11 Diario Oficial de Galicia  
12 Relacións Exteriores e coa Unión Europea  
16 Xogo  
17 Asociacións, Fundacións e Colexios Profesionais  
18 Administración Local  
19 Academia Galega de Seguridade Pública OA
20 Interior e Espectáculos Públicos  
21 Axencia Galega de Emerxencias OA
23 Compañía de Radio-Television de Galicia OA
25 Insituto de Medicina Legal de Galicia  

05 Facenda e Administración Pública

01 Secretaría  
02 Instituto Galego de Estatística OA
06 Política Financeira  
07 Función Pública  
08 Axencia Tributaria  de Galicia OA
09 Tribunal Administrativo de Contratación Pública  
10 Escola Galega de Administración Pública OA    
11 Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) OA    

06 Infraestruturas e Mobilidade

01 Secretaría  
02 Mobilidade  
04 Axencia Galega de Infraestruturas OA
15 Augas de Galicia OA
16 Xurado de Expropiación de Galicia  
26 Servizo Técnico Xurídico  

07 Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

01 Secretaría  
03 Ensino Medio  
05 Secretaría Xeral de Política Lingüística  
06 Patrimonio Cultural      
07 Arquivos  
08 Rexistro da Propiedade Intelectual  
09 Axencia Galega das Industrias Culturais OA
10 Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia  (ACSUG) OA
11 Museos  

08 Economía, Industria e Innovación

01 Secretaría  
02 Minas  
03 Administración Industrial  
05 Instituto Galego de Consumo e da Competencia OA
06 Comercio  
07 Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) OA
08 Enerxía  
09 Axencia Galega de Innovación OA
11 Servizo Galego de Propiedade Industrial (SEGAPI)  
12 Instituto Galego de Promoción Económica OA

09 Medio Rural

01 Secretaría  
02 Supervisión de Proxectos  
03 Contratación  
04 Infraestruturas Agrarias  
05 Formación Agraria  
06 Centro de Investigacións Agrarias  
07 Axudas Estruturais  
08 Industria e Comercialización Agroalimentaria  
09 Sanidade e Produción Animal  
10 Montes e Industrias Forestais  
12 Defensa Contra Incendios  
13 Fomento Cooperativo  
14 Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) OA
15 Sanidade Vexetal  
16 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) OA
17 Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) OA
26 Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) OA

11 Sanidade

01 Secretaría  
02 Planificación e Ordenación  
03 Sergas - Xerencia OA
06 Sergas - Farmacia OA
08 Saúde Pública  
11 Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia - 061 OA
12 Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos OA
13 Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía OA
16 Inspección Sanitaria  
17 Protección á Saúde  
18 Promoción da Saúde  
19 Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica OA
20 Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde OA

12 Mar

01 Secretaría  
02 Acuicultura (S.C.)  
03 Marisqueo (S.C.)  
04 Pesca (S.C.)  
05 Desenvolvemento Pesqueiro  
06 Recursos Mariños  
07 Competitividade e Innovación Tecnolóxica  
08 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) OA
10 Ente Público Portos de Galicia OA

14 Política Social e Xuventude

01 Secretaría  
02 Escolas Infantís - AGSS OA
03 Xuventude  
04 Tempo Libre  
06 Menores  
07 Dependencia e Autonomía Persoal  

15 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

01 Secretaría  
04 Patrimonio Natural  
06 Prevención e  Xestión Ambiental  
07 Fomento e Control de Calidade Ambiental  
08 Control e Xestión de Residuos  
09 Laboratorio do Medio Ambiente de Galicia  
10 Centro de Investigacións Forestais  
11 Servizo Técnico Xurídico  
14 Inspección e Intervención Ambiental  
15 Meteogalicia  
18 Axencia de Protección da Legalidade Urbanística OA
19 Urbanismo  
20 Instituto de Estudos do Territorio OA
21 Instituo Galego de Vivenda e Solo OA

17 Promoción do Emprego e Igualdade

01 Secretaría  
04 Consello Galego de Relacións Laborais OA
05 Emprego  
06 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral OA
07 Secretaría Xeral da Igualdade  
08 Formación  

23 Consello da Cultura Galega

01 Consello da Cultura Galega  

24 Consello Consultivo

01 Secretaría