Volver ao contido

Decreto 119/1994, de 28 de abril, polo que se fixan os prezos públicos dos servizos xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes referentes a actividades de caza e pesca. (DOG nº 92 de 13 de maio de 1994). Corrección de erros: DOG nº 101 de 27 de maio de 1994 (1)

Articulo único.

Se aproban as tarifas exixibles por los prezos públicos das prestacións xestionadas por la Consellería de Agricultura, Gandería y Montes, fixadas  no  anexo do presente decreto.

As tarifas (2) fixadas no anexo do  presente decreto se entenderán, no seu caso, con  IVE  incluído.

DISPOSICION FINAL

O presente decreto entrará en vigor ó día seguinte o da súa publicación no  «Diario Oficial de Galicia».

ANEXO

 1. Expedición de permisos de caza.
  1. En la reserva nacional de caza:
   1. Para caza menor:
    Permiso de caza diario: 1.000 ptas. (6,01 €).
   2. Para caza maior:
    1. Corzo:
     • Cota de entrada: 10.500 ptas. (63,106271 €.
     • Peza ferida, non cobrada: 15.000 ptas. (90,151816 €).
     • Trofeo ata 200 g ou non medible: 15.000 ptas. (90,151816 €).
     • Cota complementaria segundo peso do trofeo, de acordo ca homologación oficial establecida pola Xunta de Homologación de Trofeos de Caza:
      • De 201 g a 300 g: 150 ptas./g. (0,901518 €/g).
      • De 301 g a 350 g: 200 ptas./g. (1,202024 €/g)
      • De 351 g a 400 g: 250 ptas./g. (1,502530 €/g)
      • De 401 g a 450 g: 300 ptas./g. (1,803036 €/g)
      • De 451 g a 500 g: 340 ptas./g. (2,043441 €/g)
      • De 501 g a 550 g: 400 ptas./g.  (2,404048 €/g)
      • De 551 g a 600 g: 500 ptas./g. (3,005061 €/g)
      • De 601 g en adelante: 1.000 ptas./g. (6,010121 €/g)
   3. Variacións:
    • Para os extranxeiros non residentes, nin pertecentes á Comunidade Europea, as tarifas aplicables  incrementaránse  nun  100%.
    • Os permisos de propietarios de terreos incluídos na Reserva Nacional de Caza están exentos do pago da cota complementaria.
  2. Nas zonas de caza controlada dependentes da Dirección Xeral de Montes e MAN:
   1. Para caza menor:
    • Cota de entrada cazadores locais: 1.000 ptas./xornada. (6,010121 €/xornada).
    • Cota de entrada resto cazadores: 2.000 ptas./xornada.   (12,020242 €)
    • Cota complementaria perdiz: 800 ptas./ud.  (4,808097 €/ud)
    • Cota complementaria coello: 800 ptas./ud.  (4,808097 €/ud)
    • Cota complementaria lebre: 1.000 ptas./ud.  (6,010121 €/ud)
    • Cota complementaria outras especies: 600 ptas./ud.  (3,606073 €/ud)
   2. Para caza maior:
    • Cota de entrada cazadores locais: 2.500 ptas./jornada. (15,025303 €/jornada)
    • Cota de entrada resto cazadores: 5.000 ptas./jornada.  (30,050605 €)
    • Cota complementaria corzo: 25.000 ptas./ud.  (150,253026 €/ud)
    • Cota complementaria cervo: 50.000 ptas./ud.  (300,506052 €/ud)
    • Cota complementaria xabarín: 15.000 ptas./ud.  (90,151816 €/ud)
    • Cota complementaria outras especies: 15.000 ptas./ud.  (90,151816 €/ud)
 2. Expedición de permisos de pesca nos cotos dependentes da Dirección Xeral de Montes e MAN (3).
 3. Precintaxe artes legais de pesca.
  • Precintaxe unidade de arte legal: 1.000 pesetas. (6,01 €).

(1) Modificado polo decreto 222/1998, de 10 de xullo,  no referente á expedición de permisos de pesca nos cotos dependentes da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural

(2) Cantidade expresada co equivalente en euros como consecuencia da súa conversión pola entrada en vigor da Lei 46/1998, de 17 de decembro, de Introdución do Euro.

(3) Modificado polo decreto 222/1998, de 10 de xullo, no referente á expedición de permisos de pesca nos cotos dependentes da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

Data publicación

24/10/2008

Tipo de disposición

Decreto

Tipo de Contido

Axuda

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica