Volver ao contido

Normativa asociada Normativa asociada

Atrás

Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia