Volver ao contido

Normativa asociada Normativa asociada

Atrás

Decreto 118/2010, do 17 de xuño, polo que se fixa o tipo de gravame aplicable nas concesións por ocupación de bens demaniais adscritos á Consellería de Facenda e afectos a dependencias administrativas, con destino á prestación dun servizo público ou dependencias administrativas de terceiros

Decreto 118/2010, do 17 de xuño, polo que se fixa o tipo de gravame aplicable nas concesións por ocupación de bens demaniais adscritos á Consellería de Facenda e afectos a dependencias administrativas, con destino á prestación dun servizo público ou dependencias administrativas de terceiros

Data publicación

27/07/2010