Volver ao contido

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos

Nesta ligazón, Vde. pode xerar un impreso de autoliquidación de taxas e prezos cuberto na súa totalidade ou só en parte, ou ben en branco. Unha vez recheos os apartados que desexe cubrir, deberá picar o boton "obter formulario" e xerarase o modelo AI correspondente. Deberá imprimilo e despois presentalo en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación de taxas e prezos para facer efectivo o ingreso correspondente.

  • Se necesita información sobre os códigos de Consellería, Delegación ou Servizo, pique aquí.
  • Se necesita información sobre os códigos e importes das taxas, pique aquí.
  • Se necesita información sobre os códigos e importes dos prezos, pique aquí.
  • Se desexa obter o impreso e facer o pago telemático pique aquí.
  • (*). - Estes impresos poderanse obter en calquera Oficina Xestora da Xunta de Galicia.