Volver ao contido

Borradores de modelos de ingresos

Os impresos seguintes non teñen validez para seren presentados perante a administración. Serven tan só como borradores. Se vostede quere cumprimentar o modelo e presentalo perante a administración, deberá acudir ao apartado Confección on-line de impresos.