Volver ao contido

Resumo de medidas normativas da Comunidade Autónoma e beneficios fiscais

Contén un resumo de medidas normativas aprobadas pola Comunidade Autónoma de Galicia no Imposto sobre o patrimonio no exercicio das competencias normativas atribuídas polo artigo 47 da Lei 22/2009, de 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, e reguladas no Decreto Lexislativo 1/2011, de 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.