Volver ao contido

Pagamentos - Tributos da Comunidade Autónoma

Atrás

Pagamentos

Pagamentos

O pago das autoliquidacións, liquidacións notificadas pola administración, taxas e prezos, multas e sancións cuxa xestión corresponda en período voluntario á Atriga poderá facelo:

As Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario e as de Distrito Hipotecario NON teñen TPV físico para realizar o pago nas oficinas.

 • Telemáticamente: Segundo a modalidade de acceso, na Oficina Virtual tributaria pode consultar as entidades colaboradoras e os medios de pago.
  • Se non ten certificado dixital poderá pagar accedendo á oficina virtual:
   • Taxas e prezos:
    Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)**
   • Multas y sancións notificadas:
    Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)**
  • Con certificado dixital poderá pagar accedendo á oficina virtual:
   • Autoliquidación telemática ou liquidación notificada*:
    • Presencial con NRC en entidade colaboradora ou en Correos mediante xiro postal.
    • Cargo en conta
    • Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)**
   • Taxas e prezos:
    • Presencial con NRC en entidade colaboradora ou en Correos mediante xiro postal.
    • Cargo en conta
    • Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)**
   • Multa y sanciones notificadas
    • Presencial con NRC en entidade colaboradora ou en Correos mediante xiro postal.
    • Cargo en conta
    • Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)**

 

* Inclúense as sancións tributarias notificadas pola Atriga

** Aviso: Existe un límite para pagos con tarxeta de crédito ou débito de 3.000 €.