Volver ao contido

Novidades Novidades

Atrás

Sistema de terminal punto de venda (TPV) virtual

Sistema de terminal punto de venda (TPV) virtual

Novo sistema de terminal punto de venda (TPV) virtual que permite realizar o pagamento en condicións de comercio electrónico seguro a través da oficina virtual tributaria da Atriga de autoliquidacións de tributos cedidos, liquidacións notificadas, multas, sancións, taxa fiscal sobre xogo en casinos e taxas e prezos públicos xestionadas por esta que, conforme a normativa vixente, poida ser efectuado mediante tarxeta de crédito ou débito de calquera entidade bancaria.