Volver ao contido

Novidades Novidades

Atrás

Sistema de pago por caixeiro de débedas tributarias

Á posibilidade de realizar o pago das débedas tributarias da Xunta de Galicia nos caixeiros do Banco Santander súmase agora CaixaBank.

Nos caixeiros do CaixaBank poderá realizarse o pago, en efectivo e a través de tarxetas tanto propias como alleas desta entidade bancaria, dos modelos 600 (Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos xurídicos documentados), 620 (Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados de vehículos), 650 (Imposto de sucesións e doazóns. Sucesións), 651 (Imposto de sucesións e doazóns. Doazóns), 707 (liquidacións notificadas), 708 (débedas aprazadas ou fraccionadas) e 731 (Multas, sancións, taxas e prezos).