Volver ao contido

Novidades Novidades

Atrás

Novos servizos na OVT: presentación de alegacións, contestación a requirimentos e documentación asociada á presentación de recursos

Novos servizos na OVT: presentación de alegacións, contestación a requirimentos e documentación asociada á presentación de recursos

Amplíase o servizo de presentación de documentación a través da Oficina Virtual Tributaria (OVT) para permitir atender requirimentos e formular alegacións sempre que o documento notificado pola administración conte con Código Seguro de Verificación (CSV), así como asociar documentación a recursos presentados previamente na OVT.