Volver ao contido

Notas de prensa Notas de prensa

Atrás

Os galegos xa poden pagar os seus impostos a través da plataforma Bizum

Os galegos xa poden pagar os seus impostos a través da plataforma Bizum

  • Con esta forma de pago, aberta tanto a particulares como a empresas, amplíanse as canles xa dispoñibles para facilitar o cumprimento das obrigas tributarias á cidadanía, evitar desprazamentos e permitir aforro de tempo nos trámites

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2023.- Os galegos e galegas xa poden pagar os seus impostos, taxas ou ingresos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), a través da plataforma Bizum.

Con esta forma de pago, aberta tanto a particulares como a empresas, amplíanse as canles xa dispoñibles para facilitar o cumprimento das obrigas tributarias á cidadanía, evitar desprazamentos e permitir aforro de tempo nos trámites. 

O pago coa plataforma Bizum pódese levar a cabo a través da pasarela de pago da Oficina Virtual Tributaria da Atriga, con todas as entidades bancarias que dispoñen de Bizum para comercios e sen implicar ningunha comisión para o cliente.

Outras formas de pago
Os galegos e galegas teñen á súa disposición outras formas de pago, como a posibilidade de aboar on line, -a través da Oficina Virtual Tributaria da Atriga e cunha tarxeta de crédito ou débito- todos os ingresos xestionados por este organismo, para evitar os desprazamentos ás oficinas bancarias. 

Así mesmo, poden realizar nas súas delegacións o pago das autoliquidacións do Imposto de Sucesións e Doazóns, do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP-AXD) e de vehículos usados por importe de ata 3.000 euros, a través dun Terminal en Punto de Venda (TPV) físico. Esta operación pode facerse mediante tarxeta de crédito ou débito de calquera entidade bancaria –e sen comisión de utilización para o contribuínte-, no mesmo momento no que se estea a realizar a presentación dos impostos en calquera das cinco delegacións da Atriga (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo).  

Ademais, tamén poden realizar o pago das débedas tributarias a través de xiro postal e ampliaranse os acordos con entidades bancarias para poder realizar o pago de impostos a través de caixeiros automáticos. Neste momento, poden facerse xa xestións nos caixeiros do Banco Santander e de CaixaBank.