Volver ao contido

Notas de prensa Notas de prensa

Atrás

Nova canle de denuncias tributarias no portal web da Atriga

Nova canle de denuncias tributarias no portal web da Atriga

26.01.2024

Dentro das previsións do Plan Xeral de Control Tributario de 2023, a Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) previa a creación  no seu portal web dunha canle específica para facilitar a presentación de denuncias tributarias, previstas na normativa tributaria; así engádese unha forma mais ás tradicionais existentes  para que poida ser utilizado pola cidadanía que así o desexe.

A través desta canle accédese a un sinxelo formulario onde poñer en coñecemento da Atriga aquelas situacións ou feitos que fagan sospeitar da realización de actos con transcendencia tributaria que poden non ser coñecidos pola administración, e achegar a documentación que se estime oportuna respecto ás persoas e aos feitos denunciados. En ningún caso se esixe a identificación do denunciante; esa información é opcional, podendo presentar a denuncia de xeito anónimo.

Ademais, no apartado da web a través do cal se accede a dita canle, tamén está dispoñible un formulario de denuncia tributaria, que se pode cubrir e imprimir para a súa presentación de xeito presencial en calquera rexistro.

As denuncias que entren por esa canle recibiranse no Departamento de Planificación do Control Tributario, ao igual que o resto que se reciben por outros medios, dependente da Área de Inspección, onde se lle dará o curso que proceda para a investigación dos feitos  pola Atriga ou para o seu traslado a outras administracións tributarias que poidan ser competentes (AEAT, locais) e, no seu caso, para a depuración das responsabilidades ás que os mesmos puideran dar lugar.

Acceso ao servizo