Volver ao contido

Sucesións e doazóns Sucesións e doazóns

Atrás

Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado

Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado

Data publicación

20/10/2011

Tipo de disposición

Lei

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica