Volver ao contido

Compra venda de vehículos usados Compra venda de vehículos usados

Atrás

VALORES 2013. ORDE HAP/2724/2012, de 12 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, imposto sobre sucesións e doazóns e imposto especial sobre determinados medios de transporte

VALORES 2013. ORDE HAP/2724/2012, de 12 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, imposto sobre sucesións e doazóns e imposto especial sobre determinados medios de transporte

Tipo de disposición

Orde

Estado

Vixente

Orixe

Estatal