Volver ao contido

Estrutura orgánica e funcional

Composición interna e definición das atribucións que lle corresponden a cada un dos departamentos da Axencia Tributaria de Galicia no exercicio das funcións que ten encomendadas.

 

Normativa de aplicación

Resolución do 31 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Reitor, pola que se dá publicidade ao Acordo do 30 de xaneiro de 2013 do citado Consello Reitor, polo que se delegan funcións na persoa titular da dirección.

Ligazón asociada