Volver ao contido

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Incorpóranse neste bloque todos os deberes específicos de información institucional, organizativa e de planificación que recolle a normativa básica en materia de transparencia e a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Goberno e altos cargos

Estrutura orgánica e funcional

Planificación

Canle de denuncias