Volver ao contido

Información de relevancia xurídica

Incorpóranse neste bloque os deberes específicos de información de relevancia xurídica previstos na normativa básica en materia de transparencia e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Normativa en tramitación

Normativa vixente consolidada

Resolucións xudiciais firmes