Volver ao contido

Resolucións xudiciais firmes

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno obriga a publicar os textos das resolucións xudiciais firmes que afecten á vixencia ou interpretación das normas ditadas pola Administración pública competente.