Volver ao contido

Pagamentos

O pago das autoliquidacións, liquidacións notificadas pola administración, taxas e prezos, multas e sancións cuxa xestión en período voluntario corresponda á ATRIGA poderá facelo:

 1. Presencialmente: Acudindo a algunha das entidades colaboradoras segundo queira abonar:
 2. Telemáticamente:
  • Se non ten certificado dixital poderá pagar accedendo á oficina virtual:
   1. Taxas e prezos: de forma presencial (NRC) ou con tarxeta
   2. Multas e sancións: con tarxeta
  • Se ten certificado dixital poderá pagar accedendo á oficina virtual:
   1. Calquera autoliquidación ou liquidación notificada:
    1. Presencial con NRC
    2. Mediante cargo en conta
    3. Con tarxeta (so persoas físicas)
   2. Taxas e prezos:
    1. Presencial con NRC
    2. Mediante cargo en conta
    3. Con tarxeta (so persoas físicas)
   3. Multas y sanciones:
    1. Mediante cargo en conta
    2. Con tarxeta (so persoas físicas)