Volver ao contido

Pagamentos

O pago das autoliquidacións, liquidacións notificadas pola administración, taxas e prezos, multas e sancións cuxa xestión en período voluntario corresponda á ATRIGA poderá facelo:

 1. Presencialmente: Acudindo a algunha das entidades colaboradoras segundo queira abonar:

*Só nas autoliquidacións de impostos con cota tributaria a ingresar igual ou inferior a 3.000 € poderá realizar o pago mediante tarxeta de débito ou crédito no Terminal Punto de Venda (TPV) físico da Delegación da Atriga.
As Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario e as de Distrito Hipotecario NON teñen TPV físico para realizar o pago nas oficinas.

 1. Telemáticamente: Segundo a modalidade de acceso, na Oficina Virtual tributaria pode consultar  as entidades colaboradoras e os medios de pago.
  • Se non ten certificado dixital poderá pagar accedendo á oficina virtual:
   1. Taxas e prezos:
    1. Presencial (NRC)
    2. Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)
   2. Multas e sancións notificadas:
    1. Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)
 • Se ten certificado dixital poderá pagar accedendo á oficina virtual:
  1. Autoliquidación telemática ou liquidación notificada*:
   1. Presencial con NRC
   2. Cargo en conta
   3. Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)
  2. Taxas e prezos telemáticos:
   1. Presencial con NRC
   2. Cargo en conta
   3. Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)
  3. Multas y sanciones notificadas:
   1. Cargo en conta
   2. Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)

* Inclúense as sancións tributarias notificadas por Atriga.