Volver ao contido

Modelos e formularios de recadación

Aquí atopará modelos de escritos que lle poderán servir de guía, ou ben que poderá cubrir no seu ordenador e imprimilos para posteriormente presentar na oficina competente. Estes documentos están dispoñibles en formato PDF, de Acrobat Reader (se non o ten, aquí pode descargar o programa Acrobat Reader). Así mesmo, pode baixar o documento en formato RTF.

 

Documentos asociados

Modelo aval presentado para suspender a execución dunha liquidación recorrida en vía económico-administrativa
Fianza persoal e solidaria
Solicitude de aprazamento/fraccionamento  
Solicitude de reembolso de custo de garantías
Recurso de reposición
Solicitude de certificados
Solicitude de devolución de ingresos indebidos
Aval solidario de entidade financeira
Solicitude de suspensión en vía de recurso de reposición
Modelo aval presentado para suspender a execución dunha liquidación recorrida en reposición
Modelo aval presentado para a concesión de aprazamentos e fraccionamentos de pagos en período voluntario.
Modelo aval presentado para a concesión de aprazamentos e fraccionamentos de pagos en vía executiva.