Volver ao contido

Modelos e formularios

Neste apartado atopará modelos e formularios para a realización dos trámites administrativos de carácter tributario. Estes documentos están dispoñibles en formato PDF (para visualizalos pode descargar o programa Acrobat Reader) e formato RTF.

O obrigado tributario, para o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións tributarias, poderá utilizar estes modelos e formularios ou calquera outro escrito que estime adecuado para o trámite que se realiza.