Volver ao contido

APP Atriga

 

A aplicación móbil da Axencia Tributaria de Galicia ofrece a posibilidade de acceder de forma áxil, sinxela e intuitiva a diversos servizos, algúns con acceso libre e outros mediante identificación da persoa usuaria. 

Sen necesidade de identificarse, é posible:

  • Pagar taxas, prezos, multas e sancións a través de tarxeta bancaria ou de Bizum.

  • Consultar as oficinas de presentación da Atriga.

  • Consultar as entidades bancarias colaboradoras na recadación.

  • Verificar documentos por CSV (código seguro de verificación), introducindo os datos de referencia ou escaneando o código de barras do documento.

  • Solicitar citas, modificalas e anulalas.

Se se accede mediante identificación da persoa usuaria, a cal pode ser mediante Chave365, certificado electrónico ou DNI electrónico (polo momento estes dous últimos só están dispoñibles para Android), a aplicación permite realizar máis xestións como poden ser:

  • Pagar multas e sancións, non só mediante tarxeta bancaria ou Bizum, como co acceso libre, senón que tamén se poden pagar mediante cargo en conta ou con NRC en entidades colaboradoras ou Correos mediante xiro postal.

  • Consultar e pagar débedas notificadas pola Atriga en período voluntario a través de: tarxeta bancaria, Bizum, cargo en conta ou con NRC en entidades colaboradoras ou Correos mediante xiro postal.

  • Obter certificados de estar ao corrente de débedas coa Xunta e de ser ou non declarante do imposto sobre o patrimonio.

 

Podes instalar ou acceder a APP “Atriga” simplemente escaneando o seguinte código QR, desde dispositivos con sistema operativo Android ou iOS, ou ben, descargándoa desde o Market correspondente ao teu dispositivo.

         

 

Máis información:

Aplicación para dispositivos móbiles Atriga