Volver ao contido

Queixas e suxestións

Os cidadáns e institucións públicas ou privadas poderán formular as suxestións ou queixas que consideren convenientes sobre o funcionamento dos Servizos públicos da Administración autonómica co fin de mellorar a calidade destes, conforme ao disposto no Capitulo IV do Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia.

 

Ir a queixas e suxestións