Volver ao contido

Programa de Educación Cívico-Tributaria nos centros educativos

O Programa de Educación Cívico- Tributaria ten por obxecto fomentar a conciencia fiscal entre a cidadanía máis nova e transmitir valores e actitudes favorables á responsabilidade fiscal. 

A tal efecto, persoal da Axencia Tributaria de Galicia realizará charlas informativas,  dirixidas ao alumnado do terceiro ciclo de educación primaria,  dos centros educativos que así o soliciten (enviando un correo electrónico a informacion.asistencia.sscc@atriga.es) durante o curso 2023/2024 e seguintes.