Volver ao contido

Unidades de Valoración Inmobiliaria

Presentación

Unidades de Valoración Inmobiliaria, ás cales lles corresponden a emisión de ditames e outras actuacións relacionadas coa valoración e recoñecemento de bens, dereitos e actividades de natureza inmobiliaria, así como a confección, conservación e actualización dos censos e rexistros fiscais correspondentes, sen prexuízo das funcións que, de conformidade co disposto no presente decreto, deban entenderse atribuídas a outros órganos ou unidades.