Volver ao contido

Departamento de Xestión Tributaria

Presentación

Departamento de Xestión Tributaria, que exercerá as funcións de xestión tributaria previstas no artigo 117 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, de imposición de sancións e de revisión en vía administrativa, que se lle atribúan mediante orde da consellería competente en materia de facenda.