Volver ao contido

Leis de Financiamento das Comunidades Autónomas

Lei 17/2010, de 16 de xullo, de réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións da devandita cesión