Volver ao contido

Novidades

« Atrás

Sistema de terminal punto de venda (TPV) virtual

Sistema de terminal punto de venda (TPV) virtual

Novo sistema de terminal punto de venda (TPV) virtual que permite realizar o pagamento en condicións de comercio electrónico seguro a través da oficina virtual tributaria da Atriga de autoliquidacións de tributos cedidos, liquidacións notificadas, multas, sancións, taxa fiscal sobre xogo en casinos e taxas e prezos públicos xestionadas por esta que, conforme a normativa vixente, poida ser efectuado mediante tarxeta de crédito ou débito de calquera entidade bancaria.