Volver ao contido

Normativa xeral

Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (BOE nº 126, do 27 de maio de 2005)

Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (BOE nº 126, do 27 de maio de 2005)

Data publicación

27/05/2005

Tipo de disposición

Acordo

Tipo de Contido

Axuda

Orixe

Autonómica