Volver ao contido

Normativa xeral

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (BOE num. 302, do 18 de decembro de 2003)