Volver ao contido

Oficinas xestoras para taxas e prezos

A continuación ofrecense un listado cos códigos de Consellería e Servizos para poder consultar a regulamentación sobre Taxas e Prezos.

04 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Códigos de Servizos da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Escola Galega de Administración Pública OA
04 Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia  
05 Secretaría Xeral de Emigración  
06 Secretaría Xeral para o Deporte  
08 Secretaría Xeral de Medios  
09 Emerxencias  
11 Diario Oficial de Galicia  
12 Relacións Exteriores e coa Unión Europea  
16 Xogo  
17 Asociacións, Fundacións e Colexios Profesionais  
18 Administración Local  
19 Academia Galega de Seguridade Pública OA
20 Interior e Espectáculos Públicos  
21 Axencia Galega de Emerxencias OA
22 Secretaría Xeral da Igualdade  
24 Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) OA
25 Instituto de Medicina Legal de Galicia  

 

05 Facenda

Códigos de Servizos da Consellería de Facenda

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Instituto Galego de Estatística OA
04 CIXTEC OA
05 Consello Galego da Competencia OA
06 Política Financieira  
07 Función Pública  
08 Axencia Tributaria Galega OA

 

06 Infraestruturas e Mobilidade

Códigos de Servizos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Mobilidade  
04 Axencia Galega de Infraestruturas OA
15 Augas de Galicia OA
16 Xurado de Expropiación Forzosa  
26 Servizo Técnico Xurídico  

 

07 Educación, Universidade e Formación Profesional

Códigos de Servizos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
03 Ensino Medio  
10 Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia  (ACSUG) OA

 

08 Economía, Emprego e Industria

Códigos de Servizos da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Minas  
03 Administración Industrial  
05 Instituto Galego de Consumo OA
06 Comercio  
07 Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) OA
08 Enerxía  
09 Axencia Galega de Innovación OA
11 Servizo Galego de Propiedade Industrial (SEGAPI)  
12 Instituto Galego de Promoción Económica OA
13 Emprego  
14 Instituto Galego de Saúde e Seguridade Laboral OA
15 Consello Galego de Relacións Laborais OA

 

09 Medio Rural

Códigos de Servizos da Consellería de Medio Rural

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Supervisión de Proxectos  
03 Contratación  
04 Infraestruturas Agrarias  
05 Formación Agraria  
06 Centro de Investigacións Agrarias  
07 Axudas Estruturais  
08 Industria e Comercialización Agroalimentaria  
09 Sanidade e Produción Animal  
10 Montes e Industrias Forestais  
12 Defensa Contra Incendios  
13 Fomento Cooperativo  
14 Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) OA
15 Sanidade Vexetal  
16 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) OA
17 Instituto Galego da Calidade Agraria (INGACAL) OA

 

10 Cultura e Turismo

Códigos de Servizos da Consellería de Cultura e Turismo

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Axencia Galega das Industrias Culturais OA
03 Arquivos  
05 Axencia Turismo de Galicia OA
06 Patrimonio Cultural  
08 Rexistro da Propiedade Intelectual  
09 Secretaría Xeral de Política Lingüística  
10 Muesos  

 

11 Sanidade

Códigos de Servizos da Consellería de Sanidade

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Planificación e Ordenación  
03 Sergas - Xerencia OA
06 Sergas - Farmacia OA
08 Saúde Pública  
11 Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia - 061 OA
12 Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos OA
13 Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía OA
16 Inspección Sanitaria  
17 Protección á Saúde  
18 Promoción da Saúde  
19 Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica OA

 

12 Mar

Códigos de Servizos da Consellería de Mar

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Acuicultura (S.C.)  
03
Marisqueo (S.C.)
 
04 Pesca (S.C.)  
05 Desenvolvemento Pesqueiro  
06 Recursos Mariños  
07 Competitividade e Innovación Tecnolóxica  
08 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) OA
10 Grupo de Portos OA

 

14 Política Social

Códigos de Servizos da Consellería de Política Social

Código Nome Tipo
01 Secretaría  
02 Escolas Infantís - AGSS OA
03 Xuventude  
04 Tempo Libre  
06 Menores  
07 Dependencia e Autonomía Persoal  

 

15 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Códigos de Servizos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

01 Secretaría  
04 Patrimonio Natural  
06 Prevención e  Xestión Ambiental  
07 Fomento e Control de Calidade Ambiental  
08 Control e Xestión de Residuos  
09 Laboratorio do Medio Ambiente de Galicia  
10 Centro de Investigacións Forestais  
11 Servizo Técnico Xurídico  
14 Inspección e Intervención Ambiental  
15 Meteogalicia  
18 Axencia de Protección da Legalidade Urbanística OA
19 Urbanismo  
20 Instituto de Estudos do Territorio OA
21 Instituto Galego de Vivenda e Solo OA

 

23 Consello da Cultura Galega

Códigos de Servizos do Consello da Cultura Galega

Código Nome Tipo
01 Consello da Cultura Galega  

 

24 Consello Consultivo

Códigos de Servizos do Consello Consultivo de Galicia

Código Nome Tipo
01 Secretaría