Volver ao contido

Normativa asociada

Orde do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pago das taxas por servicios administrativos de compulsa de documentos e de bastanteo de poderes e documentos acreditativos de lexitimación

Orde do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pago das taxas por servicios administrativos de compulsa de documentos e de bastanteo de poderes e documentos acreditativos de lexitimación

Data publicación

01/07/1992

Tipo de disposición

Orde

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica