Volver ao contido

Formularios de sucesións e doacións

« Atrás

Modelo D-650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións "mortis causa". Declaración de bens. Data de devindicación dende 1 de xaneiro de 2016

Modelo D-650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións "mortis causa". Declaración de bens. Data de devindicación dende 1 de xaneiro de 2016

Descrición

A autoliquidación do impuesto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións "mortis causa". Declaración de bens, realízase mediante o modelo D-650 que está a disposición dos contribuíntes en:

Os impresos que aparecen nesta sección non poden ser presentados a efectos legais, serven tan só como borradores.