Volver ao contido

Formularios de sucesións e doacións

« Atrás

Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Autoliquidación de sucesións. Data de devindicación dende 1 de xaneiro de 2019

Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Autoliquidación de sucesións. Data de devindicación dende 1 de xaneiro de 2019

Descrición

A autoliquidación do Imposto sobre Sucesións e Doazóns - Autoliquidación de Sucesións, realízase mediante o modelo 650 que está a disposición dos contribuíntes en:

Os impresos que aparecen nesta sección non poden ser presentados a efectos legais, serven tan só como borradores.