Volver ao contido

Normativa e lexislación

Resolución do 29 de decembro de 2006, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se aproban os programas e aplicacións informáticas para a obtención de certificados de non ter débedas en período executivo coa Comunidade Autónoma de Galicia e da presentación do imposto sobre o patrimonio

Resolución do 29 de decembro de 2006, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se aproban os programas e aplicacións informáticas para a obtención de certificados de non ter débedas en período executivo coa Comunidade Autónoma de Galicia e da presentación do imposto sobre o patrimonio

Data publicación

11/01/2007

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica