Saltar al contenido

Le atendemos

Dirección del centro
 • Calle Pastoriza 8, 3º y 4º planta.
  CP 15781 Santiago de Compostela
 • Delegación  Territorial de A Coruña
  Praza de Pontevedra, 22
  15003 - CORUÑA (A) (A CORUÑA)
 • Delegación  Territorial de Lugo
  Ronda da Muralla,70
  27071 - LUGO (LUGO)
 • Delegación  Territorial de Ourense
  Juan XXIII, 33
  32003 - OURENSE (OURENSE)
 • Delegación  Territorial de Pontevedra
  Avenida María Victoria Moreno, 43-3ª planta
  36003 - PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)
 • Delegación  Territorial de Vigo
  Concepción Arenal, 8
  36201 - VIGO (VIGO)
Teléfonos
 • Del. Coruña: 981 18 23 00
 • Del. Lugo: 982 29 49 00
 • Del. Ourense: 988 68 70 00
 • Del. Pontevedra: 986 80 51 00
 • Del. Vigo: 986 81 75 00

Datos de Contacto

Os campos marcados con * deben ser cubertos. No caso de que o contacto se produza en nome dunha empresa ou entidade cubra os campos NIF e Razón Social para facilitar a xestión da consulta.

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa ATRIGA e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de Protección de Datos - Lei Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados de conteñan datos de carácter persoal -.