Saltar al contenido

Le atendemos

Dirección del centro
 • Agencia Tributaria de Galicia
  Calle Pastoriza, 8, 1ª, 3ª y 4ª planta
  15781 Santiago de Compostela, A Coruña
 • Delegación Territorial de A Coruña
  Plaza de Pontevedra, 22
  15003 A Coruña
 • Delegación Territorial de Lugo
  Ronda da Muralla, 70
  27071 Lugo
 • Delegación Territorial de Ourense
  Calle Progreso, 38 entreplanta
  32003 Ourense
 • Delegación Territorial de Pontevedra
  Avenida María Victoria Moreno, 43, 3ª planta
  36003 Pontevedra
 • Delegación Territorial de Vigo
  Calle Concepción Arenal, 8
  36201 Vigo, Pontevedra
Teléfonos
 • Del. A Coruña: 981 182 300
 • Del. Lugo: 982 294 900
 • Del. Ourense: 988 687 000
 • Del. Pontevedra: 986 805 100
 • Del. Vigo: 986 817 500

Datos de Contacto

Os campos marcados con * deben ser cubertos. No caso de que o contacto se produza en nome dunha empresa ou entidade cubra os campos NIF e Razón Social para facilitar a xestión da consulta.

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa ATRIGA e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de Protección de Datos - Lei Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados de conteñan datos de carácter persoal -.