Volver ao contido

Sucesións e doazóns

Formularios de sucesións e doazóns

Formularios de sucesións e doazóns

A autoliquidación do impuesto sobre Sucesións e Doazóns - Adquisicións "mortis causa" - Declaración de bens, realízase mediante o modelo D-650 que está a disposición dos contribuíntes en:

Os impresos que aparecen nesta sección non poden ser presentados a efectos legais, serven tan só como borradores.