Volver ao contido

Canon de Saneamento

Lei 8/1993, do 23 de xuño, de administración hidráulica de Galicia