Volver ao contido

Canon de Saneamento

Decreto 8/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993, reguladora da administración hidráulica, relativo ó canon de saneamento

Decreto 8/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993, reguladora da administración hidráulica, relativo ó canon de saneamento

Data publicación

01/02/1999

Tipo de disposición

Decreto

Estado

Vixente

Orixe

Estatal