Volver ao contido

Sucesións e doazóns

Resolución 2/1999, do 23 de marzo, da Dirección Xeral de Tributos, relativa á aplicación das reduccións na base impoñible do imposto sobre sucesións e doazóns, en materia de vivenda habitual e empresa familiar.

Resolución 2/1999, do 23 de marzo, da Dirección Xeral de Tributos, relativa á aplicación das reduccións na base impoñible do imposto sobre sucesións e doazóns, en materia de vivenda habitual e empresa familiar.

Data publicación

10/04/1999

Tipo de disposición

resolución

Estado

Vixente

Orixe

Estatal