Volver ao contido

Compra venda de vehículos usados

VALORES 2014. Orde HAP/2367/2013, de 11 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, imposto sobre sucesións e doazóns e imposto especial sobre determinados medios de transporte