Volver ao contido

Compra venda de vehículos usados

VALORES 2011. ORDE EHA/3334/2010, de 16 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venta aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentado, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre determinados Medios de Transporte