Volver ao contido

Compra venda de vehículos usados

VALORES 2009. ORDE EHA/3697/2008, de 11 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

VALORES 2009. ORDE EHA/3697/2008, de 11 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Data publicación

19/12/2008

Tipo de disposición

Orde

Orixe

Estatal