Volver ao contido

Compra venda de vehículos usados

Real Decreto 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.